Bảng giá đặt in hóa đơn GTGT tại Nguyên An Luật

Đã bao gồm VAT và kèm theo thông báo phát hành hóa đơn