Bảng giá

Nguyên An Luật cung cấp bảng giá thành lập công ty gồm các gói đến Quý khách hàng lựa chọn như sau:

GÓI THÀNH LẬP CÔNG TY THỦ TỤC
GÓI KHỞI NGHIỆP
1.100.000 VNĐ
 1. Giấy phép kinh doanh và Mã số thuế
 2. Khắc dấu tròn công ty
 3. Đăng ký mẫu dấu trên cổng thông tin quốc gia
 4. Đăng bố cáo trên cổng thông tin điện tử

(Đã bao gồm lệ phí nhà nước)

GÓI A
1.990.000 VNĐ
1.600.000 VNĐ
 1. Giấy phép kinh doanh và Mã số thuế
 2. Khắc dấu tròn công ty
 3. Đăng ký mẫu dấu trên cổng thông tin quốc gia
 4. Đăng bố cáo trên cổng thông tin điện tử
 5. Thiết lập hồ sơ khai thuế ban đầu
 6. Cử nhân viên hướng dẫn khai thuế
 7. Giải trình với cơ quan thuế
 8. Tư vấn thủ tục in hóa đơn
 9. Miễn phí khai thuế quý đầu tiên (trường hợp chưa phát sinh)
 10. Tặng bảng hiệu

(Đã bao gồm lệ phí nhà nước)

GÓI B
3.000.000 VNĐ
2.400.000 VNĐ
 1. Giấy phép kinh doanh và Mã số thuế
 2. Khắc dấu tròn công ty
 3. Đăng ký mẫu dấu trên cổng thông tin quốc gia
 4. Đăng bố cáo trên cổng thông tin điện tử
 5. Thiết lập hồ sơ khai thuế ban đầu
 6. Cử nhân viên hướng dẫn khai thuế
 7. Giải trình với cơ quan thuế
 8. Tư vấn thủ tục in hóa đơn
 9. Tặng 2 cuốn hóa đơn GTGT (kèm theo thông báo phát hành hóa đơn)
 10. Bảng hiệu Công ty
 11. Miễn phí khai thuế quý đầu tiên (trường hợp chưa phát sinh)

(Đã bao gồm lệ phí nhà nước)

GÓI C
3.890.000VNĐ
3.200.000 VNĐ
 1. Giấy phép kinh doanh và Mã số thuế
 2. Khắc dấu tròn công ty
 3. Đăng ký mẫu dấu trên cổng thông tin quốc gia
 4. Đăng bố cáo trên cổng thông tin điện tử
 5. Thiết lập hồ sơ khai thuế ban đầu
 6. Cử nhân viên hướng dẫn khai thuế
 7. Giải trình với cơ quan thuế
 8. Tư vấn thủ tục in hóa đơn
 9. Tặng 01 cuốn hóa đơn GTGT (kèm theo thông báo phát hành hóa đơn
 10. Bảng hiệu Công ty
 11. Tặng thiết bị khai thuế (Token) 18 tháng
 12. Miễn phí khai thuế quý đầu tiên (trường hợp chưa phát sinh)

(Đã bao gồm lệ phí nhà nước)

GÓI D
4.690.000 VNĐ
4.100.000 VNĐ
 1. Giấy phép kinh doanh và mã số thuế
 2. Khắc dấu tròn công ty
 3. Đăng ký mẫu dấu trên cổng thông tin quốc gia
 4. Đăng bố cáo trên cổng thông tin điện tử
 5. Thiết lập hồ sơ khai thuế ban đầu
 6. Cử nhân viên hướng dẫn khai thuế
 7. Giải trình với cơ quan thuế
 8. Tư vấn thủ tục in hóa đơn
 9. Bảng hiệu Công ty
 10. Tặng thiết bị khai thuế Viettel (Token) 04 năm
 11. Tặng 02 cuốn hoá đơn GTGT(kèm theo thông báo phát hành hoá đơn)
 12. Miễn phí khai thuế quý đầu tiên (trường hợp chưa phát sinh)

(Đã bao gồm lệ phí nhà nước)

GÓI ĐẶC BIỆT
5.990.000VNĐ
4.990.000 VNĐ
 1. Giấy phép kinh doanh và mã số thuế
 2. Khắc dấu tròn công ty
 3. Đăng ký mẫu dấu trên cổng thông tin quốc gia
 4. Đăng bố cáo trên cổng thông tin điện tử
 5. Thiết lập hồ sơ khai thuế ban đầu
 6. Cử nhân viên hướng dẫn khai thuế
 7. Giải trình với cơ quan thuế
 8. Tư vấn thủ tục in hóa đơn
 9. Bảng hiệu Công ty
 10. Thiết kế logo công ty
 11. Tặng thiết bị khai thuế Viettel (Token) 18 tháng
 12. Tặng 01 cuốn hoá đơn GTGT (Kèm theo thông báo phát hành hoá đơn)
 13. Tặng website doanh nghiệp (kèm theo tên miền .com, .net, .org)
 14. Miễn phí khai thuế quý đầu tiên (trường hợp chưa phát sinh)

(Đã bao gồm lệ phí nhà nước)

DỊCH VỤ THAY ĐÔI ĐỊA CHỈ KINH DOANH THỦ TỤC
GÓI A
1.100.000 VNĐ
1.Thay đổi giấy phép kinh doanh

 •  Dấu tròn
 •  Đăng bố cáo trên cổng thông tin điện tử

2. Soạn hồ sơ thay đổi đăng ký mẫu dấu

(Đã bao gồm lệ phí nhà nước)

GÓI B
1.400.000 VNĐ
1. Thay đổi giấy phép kinh doanh

 • Dấu tròn công ty
 • Đăng bố cáo trên cổng thông tin điện tử

2. Soạn hồ sơ thay đổi đăng ký mẫu dấu

3. Tư vấn thiết lập hồ sơ thuế chuyển trụ sở kinh doanh

 (Đã bao gồm lệ phí nhà nước)

GÓI C
1.800.000 VNĐ
1.Thay đổi giấy phép kinh doanh

 • Dấu tròn công ty
 • Đăng bố cáo trên cổng thông tin điện tử

2.Soạn hồ sơ thay đổi đăng ký mẫu dấu
3. Thiết lập hồ sơ thuế chuyển trụ sở kinh doanh (Không nợ thuế; phát sinh nghĩa vụ thuế)

(Đã bao gồm lệ phí nhà nước)

Mọi tư vấn sau này được Luật sư tại Nguyên An Luật tư vấn miễn phí. Ngoài ra khi có văn bản pháp luật mới liên quan tới doanh nghiệp được Nguyên An Luật cập nhật cho Quý khách nắm bắt sớm nhất!

Quý khách cần tư vấn có thể đặt câu hỏi gửi về Email hoặc Hotline 0936 234 077 Ms. Yến, chúng tôi sẽ cử chuyên viên trả lời cho Quý khách trong thời gian nhanh nhất!

LUẬT NGUYÊN AN “SỔ TAY CỦA MỌI DOANH NGHIỆP”