BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Áp dụng cho các loại hình Công ty TNHH 1 thành viên, 2 thành viên, cổ phần

 

DỊCH VỤ THAY ĐỔI

THỦ TỤC

LỆ PHÍ

Thay đổi đại diện pháp luật Giấy phép kinh doanh mới Đăng bố cáo trên cổng thông tin điện tử Thời gian: 03 ngày làm việc

 

1.000.000vnđ

Thay đổi đại diện pháp luật là người nước ngoài Giấy phép kinh doanh mới Đăng bố cáo trên cổng thông tin điện tử Thời gian: 05 ngày làm việc

1.000.000vnđ

Thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh Giấy phép kinh doanh mới Đăng bố cáo trên cổng thông tin điện tử Ngành nghề bổ sung mới Thời gian: 03 ngày làm việc

 

1.000.000vnđ

Thay đổi địa chỉ kinh doanh cùng địa bàn thuế Giấy phép kinh doanh mới Đăng bố cáo trên cổng thông tin điện tử Thời gian: 03 ngày làm việc

1.000.000vnđ

Thay đổi địa chỉ KD khác địa bàn thuế Giấy phép kinh doanh mới Đăng bố cáo trên cổng thông tin điện tử

1.000.000vnđ

Thay đổi mẫu dấu

400.000vnđ

Thuế chuyển quận

600.000vnđ

Thời gian: 13 ngày làm việc

 

Tăng vốn điều lệ Giấy phép kinh doanh mới Đăng bố cáo trên cổng thông tin điện tử Vốn điều lệ cập nhật mới Thời gian: 03 ngày làm việc

1.000.000vnđ

Thêm/ giảm thành viên/ cổ đông góp vốn Giấy phép kinh doanh mới Đăng bố cáo trên cổng thông tin điện tử Thành viên/ Cổ đông mới cập nhật

Thời gian: 03 ngày làm việc

1.000.000vnđ

Thay đổi chủ sở hữu Công ty 1 TNHH thành viên Giấy phép kinh doanh mới Đăng bố cáo trên cổng thông tin điện tử Chủ sở hữu mới cập nhật

1.000.000vnđ

Khai thuế TNCN Giải trình cơ quan thuế

400.000vnđ

Thời gian: 08 ngày làm việc

 

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: 1 Thành viên – 2 Thành viên; 2 Thành viên – Cổ phần… Giấy phép kinh doanh mới Đăng bố cáo trên cổng thông tin điện tử Thành viên/ Cổ đông mới cập nhật

1.000.000vnđ

Thay đổi đăng ký dấu

400.000vnđ

Thời gian: 05 ngày làm việc

 

Cập nhật thông tin doanh nghiệp Giấy phép kinh doanh mới Thời gian: 01 ngày làm việc

300.000vnđ

Dịch vụ thứ 2 trở lên trong cùng 1 lần thay đổi  

250.000vnđ

Mọi thông tin chi tiết liên hệ: (028) 3514 0777 – 0936 234 077