Bổ sung ngành nghề kinh doanh trong nước

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp ban hành năm 2014. Các doanh nghiệp có quyền được thêm, bớt ngành nghề kinh doanh phù hợp với nhu cầu phát triển. Doanh nghiệp có sự thay đổi về ngành nghề kinh doanh cần phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại. Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính. 

Trong vòng 10 ngày. Kể từ ngày có sự thay đổi về ngành nghề đăng ký kinh doanh. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Cùng Luật Nguyên An tìm hiểu qua về thủ tục Bổ sung ngành nghề kinh doanh trong nước!

Bổ sung ngành nghề kinh doanh là gì?

Bổ sung ngành nghề kinh doanh là thủ tục được doanh nghiệp thực hiện tại Sở kế hoạch đầu tư. Khi doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh. Thông qua việc bổ sung thêm một hoặc nhiều ngành nghề kinh doanh chưa có vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Sau khi thủ tục hoàn tất sở kế hoạch đầu tư sẽ cấp giấy xác nhận đăng ký ngành nghề đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

Hồ sơ Bổ sung ngành nghề kinh doanh trong nước

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT).

Biên bản họp về việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty (đối với công ty TNHH và Công ty cổ phần).

Quyết định về việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty.

Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư. Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên. Doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế. Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18. Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.

Giấy ủy quyền cho Luật Nguyên An thực hiện thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có).

Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân. Hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Tài liệu khác đối với ngành nghề đăng ký kinh doanh có điều kiện. Trong trường hợp ngành nghề kinh doanh đăng ký bổ sung thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp được quyền đăng ký bổ sung trước. Sau đó khi doanh nghiệp chính thức thực hiện đảm bảo các điều kiện kinh doanh hoặc xin giấy phép liên quan đến từng điều kiện kinh doanh cụ thể.

Đối với việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh trong nước yêu cầu vốn pháp định:

Doanh nghiệp phải đăng ký vốn điều lệ công ty bằng hoặc lớn hơn vốn pháp định cho lĩnh vực hoạt động có trong đăng ký kinh doanh.

Trong trường hợp hậu kiểm, doanh nghiệp xuất trình văn bản xác nhận vốn pháp định. (Ví dụ như: Giấy phép của Ngân hàng Nhà nước, giấy chứng nhận ký quỹ, báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định,…).

Đối với ngành nghề kinh doanh yêu cầu chứng chỉ hành nghề: Doanh nghiệp phải đảm bảo trong quá trình hoạt động có đủ chứng chỉ hành nghề. (Nếu không là thành viên công ty nộp kèm Hợp đồng lao động và quyết định bổ nhiệm chức danh tương ứng).

Một số lưu ý khi thay đổi Bổ sung ngành nghề kinh doanh trong nước

Sau khi thay đổi bổ sung ngành nghề, doanh nghiệp cần tiến hành các việc sau:

Tìm hiểu đối chiếu những ngành nghề đăng ký bổ sung có phải là ngành kinh doanh có điều kiện không. 

Nếu ngành bổ sung là ngành kinh doanh có điều kiện thì tìm hiểu điều kiện kinh doanh là gì. 

Tiến hành đăng ký xin “giấy phép con” nếu ngành kinh doanh có điều kiện. 

Dịch vụ Bổ sung ngành nghề kinh doanh trong nước của Luật Nguyên An

Tư vấn các quy định của pháp luật về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Đưa ra các phương án tối ưu và lựa chọn ngành nghề phù hợp với yêu cầu của Khách hàng.

Hoàn thiện hồ sơ Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Tiếp nhận, xem xét Hồ sơ của khách hàng; Soạn thảo hồ sơ và các văn bản liên quan.

Đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ và làm việc với các cơ quan nhà nước.

Báo cáo, cập nhật kết quả thường xuyên cho Khách hàng.

Công bố thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp khi đã nhận được kết quả.

Thời gian thực hiện khoảng 3 ngày, doanh nghiệp chỉ cần cung cấp cho chúng tôi những giấy tờ cần thiết và không cần phải làm gì.

Bổ sung ngành nghề kinh doanh trong nước

Các dịch vụ liên quan doanh nghiệp của Luật Nguyên An

  • Tư vấn Luật Sở hữu trí tuệ.
  • Tư vấn thành lập doanh nghiệp.
  • Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh.
  • Tư vấn đầu tư nước ngoài.

Xem thêm các thủ tục khác:

Chat Tư Vấn