Dịch vụ cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Trường hợp phải cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

  • Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới mọi hình thức.

 Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện 

  • Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của công ty nước ngoài ký;
  • Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp;
  • Thời gian thực hiện: 10 ngày làm việc
  • Thời hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện là 05 năm
  • Lệ phí: 5.000.000 đ

Phí trên bao gồm lệ phí cấp phép, dịch thuật công chứng tài liệu

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat Tư Vấn