Thành Viên Nước Ngoài Góp Vốn Công Ty Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam qua các hình thức: Góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp thì không phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định tại Nghị định 118/2015 NĐ-CP trừ những trường hợp sau: a) Nhà

Thủ tục bổ sung thành viên góp vốn công ty TNHH

Thủ tục thành viên góp vốn công ty TNHH Khi có thành viên góp vốn mới tham gia, doanh nghiệp cần tiến hành làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với nội dung bổ sung thành viên góp vốn và nộp hồ sơ tại cơ quan cấp phép trong thời hạn

Chat Tư Vấn