Gia hạn giấy phép văn phòng đại diện nước ngoài

Hồ sơ gia hạn giấy phép Văn phòng đại diện nước ngoài Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày giấy phép thành lập văn phòng đại diện hết hạn, nhà đầu tư nước ngoài phải nộp hồ sơ xin gia hạn nếu muốn tiếp tục hoạt động tại Việt Nam. Căn cứ pháp lý:

Chat Tư Vấn