Thủ tục bổ sung thành viên góp vốn công ty TNHH

Thủ tục thành viên góp vốn công ty TNHH Khi có thành viên góp vốn mới tham gia, doanh nghiệp cần tiến hành làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với nội dung bổ sung thành viên góp vốn và nộp hồ sơ tại cơ quan cấp phép trong thời hạn

Thành lập công ty kinh doanh bất động sản

Điều kiện thành lập công ty ngành dịch vụ Bất động sản Khác với tất cả các ngành nghề khác, ngành dịch vụ kinh doanh bất động sản là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Tức là tổ chức, cá nhân khi thành lập công ty kinh doanh ngành nghề này

Chat Tư Vấn