Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam Thương nhân nước ngoài muốn thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam phải đáp ứng được những điều kiện mà pháp luật Việt Nam qui định và hướng dẫn. Khác với những doanh nghiệp trong nước, Văn phòng đại diện

Thay đổi địa chỉ VPĐD nước ngoài tại Việt Nam

Thay đổi địa chỉ VPĐD nước ngoài tại Việt Nam Trong suốt quá trình hoạt động của mọi doanh nghiệp tại Việt Nam nói chung cũng như VPĐD thương nhân nước ngoài nói riêng, việc thay đổi thông tin địa chỉ trên giấy phép đăng ký phải được tiến hành làm thủ tục bằng văn

Thay đổi trưởng văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

 Thương nhân nước ngoài có nhu cầu thay đổi người đứng đầu Văn phòng đại diện tại Việt Nam để phù hợp với công việc trao đổi, xúc tiến thương mại với các đối tác. Theo Nghị định 07/2016 NĐ-CP qui định chi tiết Luật Thương Mại về Văn phòng đại diện, hướng dẫn thương

Thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại TP HCM

Điều kiện thành lập Văn phòng đại diện nước ngoài

Chat Tư Vấn