Bảng giá đặt in hóa đơn GTGT

Bảng giá đặt in hóa đơn GTGT tại Nguyên An Luật

Đã bao gồm VAT và kèm theo thông báo phát hành hóa đơn