Kế toán

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – BÁO CÁO THUẾ


Bạn là doanh nghiệp vừa và nhỏ? Bạn không am hiểu về lĩnh vực kế toán cũng như khai báo thuế theo định kỳ. Để tiết kiệm chi phí ban đầu cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các doanh nghiệp không có nhiều thời gian cho việc lưu trữ, khai báo số liệu. Nguyên An Luật cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói với chi phí cực thấp, hiệu quả trong công tác quản lý khai báo thuế định kỳ theo quy định của pháp luật.


I. Lịch nộp báo cáo thuế định kỳ

Doanh nghiệp kê khai theo quý:

 • Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/01/2018Khai báo thuế Quý 4/2017
 • Từ ngày 01/03/2018 đến ngày 30/03/2018 – Quyết toán thuế TNDN, TNCN, Báo cáo tài chính 2017
 • Từ ngày 01/04/2018 đến ngày 30/04/2018Khai báo thuế quý 1/2018
 • Từ ngày 01/07/2018 đến ngày 30/07/2018Khai báo thuế quý 2/2018
 • Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 30/10/2018Khai báo thuế quý 3/2018
 • Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/01/2019Khai báo thuế quý 4/2018

Doanh nghiệp kê khai theo tháng:

 • Từ ngày 01/02/2018 đến ngày 20/02/2018Khai báo thuế tháng 01/2018
 • Từ ngày 01/03/2018 đến ngày 20/03/2018 – Khai báo thuế tháng 02/2018, quyết toán thuế TNDN, TNCN, Báo cáo tài chính 2017
 • Các tháng còn lại thời hạn đều tính từ ngày 01 đến hết ngày 20 của tháng tiếp theo

II. Bảng giá dịch vụ báo cáo thuế tại Nguyên An Luật

Nhóm Thương mại – Dịch vụ

Số lượng hóa đơn/tháng Đơn giá/tháng Hợp đồng dưới 12 tháng Hợp đồng 01 năm trở lên
Không phát sinh 300.000VNĐ
 • Thiết lập hồ sơ, sổ sách chứng từ hàng tháng
 • Khai thuế, nộp thuế theo đúng định kỳ quy định
 • Thông báo phát hành hóa đơn
 • Tư vấn các thủ tục về thuế
 • Theo dõi sổ sách, chứng từ kịp thời báo cáo khi phát sinh gây ảnh hưởng tới doanh nghiệp
 • Thiết lập hồ sơ, sổ sách chứng từ hàng tháng
 • Khai thuế, nộp thuế theo đúng định kỳ quy định
 • Thông báo phát hành hóa đơn
 • Tư vấn các thủ tục về thuế
 • Theo dõi sổ sách, chứng từ kịp thời báo cáo khi phát sinh gây ảnh hưởng tới doanh nghiệp.
 • Tư vấn mọi thủ tục liên quan đến Lao động, BHXH
 • Tư vấn Luật doanh nghiệp
 • Giải trình với cơ quan thuế
 • Quyết toán thuế, báo cáo tài chính năm.
Dưới 5 hóa đơn 500.000VNĐ
Từ 6 – 10 hóa đơn 700.000VNĐ
Từ 11 – 20 hóa đơn 1.000.000VNĐ
Từ 21 – 30 hóa đơn 1.200.000VNĐ
Từ 31 – 40 hóa đơn 1.400.000VNĐ
Từ 41 – 50 hóa đơn 1.600.000VNĐ
Trường hợp lớn hơn Thỏa thuận
Trường hợp có yếu tố nước ngoài, nhóm ngành đặc biệt Thỏa thuận

Nhóm Sản Xuất – Gia công – Thiết kế – Xây dựng

Số lượng hóa đơn/tháng Đơn giá/tháng Hợp đồng dưới 12 tháng Hợp đồng 01 năm trở lên
Không phát sinh 300.000VNĐ
 • Thiết lập hồ sơ, sổ sách chứng từ hàng tháng
 • Khai thuế, nộp thuế theo đúng định kỳ quy định
 • Thông báo phát hành hóa đơn
 • Tư vấn các thủ tục về thuế
 • Theo dõi sổ sách, chứng từ kịp thời báo cáo khi phát sinh gây ảnh hưởng tới doanh nghiệp.
 • Thiết lập hồ sơ, sổ sách chứng từ hàng tháng
 • Khai thuế, nộp thuế theo đúng định kỳ quy định
 • Thông báo phát hành hóa đơn
 • Tư vấn các thủ tục về thuế
 • Theo dõi sổ sách, chứng từ kịp thời báo cáo khi phát sinh gây ảnh hưởng tới doanh nghiệp.
 • Tư vấn mọi thủ tục liên quan đến Lao động, BHXH
 • Tư vấn Luật doanh nghiệp
 • Giải trình với cơ quan thuế
 • Quyết toán thuế, báo cáo tài chính năm.
Dưới 5 hóa đơn 600.000VNĐ
Từ 6 – 10 hóa đơn 800.000VNĐ
Từ 11 – 20 hóa đơn 1.100.000VNĐ
Từ 21 – 30 hóa đơn 1.400.000VNĐ
Từ 31 – 40 hóa đơn 1.700.000VNĐ
Từ 41 – 50 hóa đơn 2.000.000VNĐ
Trường hợp lớn hơn Thỏa thuận
Trường hợp có yếu tố nước ngoài, nhóm ngành đặc biệt Thỏa thuận

Lưu ý: Vào ngày 25 đến ngày 30 hằng tháng, Doanh nghiệp tổng hợp lại các hóa đơn, chứng từ phát sinh gửi về Kế toán Nguyên An Luật để đưa vào sổ sách kế toán.

Mọi chi tiết liên hệ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *