Thủ tục chuyển nhượng vốn cho người nước ngoài

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Thành viên góp vốn có nhu cầu bán hoặc chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên mới tham gia, cụ thể là bán hoặc chuyển nhượng vốn góp của mình cho người nước ngoài. Đối với quy định mới của Nghị định 118/2015 hướng dẫn thi hành một số điều tại Luật đầu tư 2014 quy định như sau:

Cách hình thức nhà đầu tư nước ngoài góp vốn công ty Việt Nam
Cách hình thức nhà đầu tư nước ngoài góp vốn công ty Việt Nam

Căn cứ pháp lý: Luật doanh nghiệp 2014, Luật đầu tư 2014, Nghị định 118/2015, Quyết định 88/2009 hướng dẫn các hình thức mở tài khoản ngân hàng để góp vốn đối với người nước ngoài.


I. HÌNH THỨC GÓP VỐN ĐẦU TƯ

Người nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam qua các hình thức: Góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp thì không phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định tại Nghị định 118/2015 NĐ-CP trừ những trường hợp sau:

a) Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế kinh doanh ngành, nghề đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài;

b) Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều 23 Luật Đầu tư nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế trong các trường hợp: Tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài từ dưới 51% lên 51% trở lên và tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài khi nhà đầu tư nước ngoài đã sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên trong tổ chức kinh tế.

 


Đối với Công ty TNHH 1 thành viên khi có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn bắt buộc phải làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào Công ty TNHH 2 thành viên, Cổ phần phải được sự chấp thuận của các thành viên, cổ đông còn lại.


II. ĐIỀU KIỆN ĐỂ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

1. Đối với nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức:

a) Có tài khoản vốn đầu tư mở tại ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Mọi hoạt động mua, bán cổ phần, chuyển nhượng vốn góp, thu và sử dụng cổ tức, lợi nhuận được chia, chuyển tiền ra nước ngoài và các hoạt động khác liên quan đến đầu tư vào doanh nghiệp Việt Nam đều thông qua tài khoản này;

b) Có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác chứng minh tư cách pháp lý, có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại nơi tổ chức đó đã đăng ký;

Nhà đầu tư nước ngoài chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của các tài liệu cung cấp.

c) Các điều kiện khác quy định trong điều lệ của doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn, mua cổ phần và bảo đảm không trái với quy định của pháp luật.

2. Đối với nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân:

a) Có tài khoản cá nhân mở tại ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Mọi hoạt động mua, bán cổ phần, chuyển nhượng vốn góp, thu và sử dụng cổ tức, lợi nhuận được chia, chuyển tiền ra nước ngoài và các hoạt động khác có liên quan đến đầu tư vào doanh nghiệp Việt Nam đều thông qua tài khoản này.

b) Bản sao- chứng thực hộ chiếu (không quá 06 tháng)

c) Các điều kiện khác quy định trong điều lệ của doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn, mua cổ phần và bảo đảm không trái với quy định của pháp luật.

3. Đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư vào thị trường chứng khoán phải thực hiện theo quy định về luật chứng khoán.


Thủ tục chuyển nhượng vốn cho người nước ngoài
Thủ tục chuyển nhượng vốn cho người nước ngoài

III. THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Bước 1: Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Luật Đầu tư 2014 cho Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính;

  • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 46 Nghị định 118/2015 NĐ-CP, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét việc đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài và thông báo cho nhà đầu tư;

Bước 2: Sau khi nhận được thông báo chấp thuận của Sở KH&ĐT, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp thực hiện thủ tục thay đổi thành viên, cổ đông tại Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật khác tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế.

  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới cho doanh nghiệp. Lúc này thành viên góp vốn nước ngoài có mọi quyền và nghĩa vụ đối với doanh nghiệp như các thành viên, cổ đông góp vốn khác.

IV. KẾT LUẬN

  • Như vậy điều kiện để người nước ngoài góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp Việt Nam, trước hết nhà đầu tư phải thực hiện mở tài khoản vốn đầu tư tại Ngân hàng thương mại tại Việt Nam, sau đó làm văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn nộp cho Sở KH&ĐT nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính. Trong thời hạn 15 ngày có chấp thuận của Sở KH&ĐT, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài làm thủ tục thay đổi thành viên, cổ đông góp vốn nộp cho cơ quan Đăng ký kinh doanh để được thay đổi cấp giấy phép kinh doanh mới.

Xem thêm các thủ tục khác:


Phương thức tiếp cậnTiến trình công việc tại Nguyên An Luật:

  • Cử chuyên viên tư vấn và hướng dẫn cho khách hàng về các điều kiện và thủ tục
  • Soạn thảo tất cả các văn bản, hồ sơ nộp cho cơ quan cấp phép
  • Thay mặt khách hàng hoàn tất các thủ tục tại cơ quan cấp phép
  • Bàn giao hồ sơ tại nhà cho quý khách

Khi Quý khách hàng lựa chọn Nguyên An Luật để làm dịch vụ, mọi thủ tục liên quan tới cơ quan cấp phép đều được chúng tôi thay mặt bạn giải trình và nộp những hồ sơ theo yêu cầu.


Lệ phí thay đổi thành viên là nhà đầu tư nước ngoài: 200$ – 400$ tùy theo

Thời gian cấp phép: 20 ngày làm việc


Quý khách cần tư vấn thêm hãy gọi ngay (028) 3514 0777 hoặc 0915 191412 Ms Yến để được tư vấn miễn phí!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Tư Vấn