Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Thủ tục Thay đổi người đại diện theo pháp luật hiện nay được Luật quy định ra sao?

Cùng Luật Nguyên An tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Người đại diện theo pháp luật của công ty là gì?

Người đại diện theo pháp luật của công ty là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp. Đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài. Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều kiện để là người đại diện theo pháp luật công ty năm 2021?

Tương tự như việc thành lập doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật của công ty cũng phải không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014, cụ thể :

✅ Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

✅ Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan. Đơn vị thuộc Quân đội nhân dân. Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam. Trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp.

✅ Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước. Trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác.

✅ Người chưa thành niên. Người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự. Tổ chức không có tư cách pháp nhân.

✅ Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc.

Ngoài các trường hợp trên, công ty có thể có quy định hoặc điều kiện riêng cho người đại diện theo pháp luật của công ty như phải có năng lực kinh nghiệm 05 năm trở lên, có bằng cấp chuyên môn lĩnh vực quản lý.

Gợ ý danh mục chức danh người đại diện theo pháp luật

Khi đăng ký người đại diện theo pháp luật công ty, ngoài thông tin cá nhân người đại diện. Doanh nghiệp sẽ phải tiến hành đăng ký chức danh cho người đại diện.

Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu một số chức danh có thể đăng ký cho người đại diện theo quy định của Luật Doanh nghiệp như sau:

 ➱  Giám đốc công ty hoặc Tổng Giám đốc công ty.

 ➱  Chủ tịch Hội đồng quản trị – (chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần).

 ➱  Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc/Giám đốc (chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần).

 ➱  Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc/Giám đốc (chỉ áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên).

 ➱  Chủ tịch Hội đồng thành viên (chỉ áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên).

 ➱  Chủ tịch công ty (chỉ áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên).

 ➱  Hoặc các chức danh khác theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc quy định pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật công ty cần điều kiện gì?

 • Tuổi từ 18 trở lên.
 • Đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
 • Không thuộc vào đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp.
 • Bản sao CMND hoặc hộ chiếu 1 bản duy nhất.
 • Không thuộc trường hợp bị treo mã số thuế trên dữ liệu quản lý thuế và quản lý doanh nghiệp.
 • Người đại diện theo pháp luật không nhất thiết phải là người góp vốn tại công ty.

Hồ sơ 

 ✳ Thành phần hồ sơ:

Theo Điều 43 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật bao gồm:

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung. Thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty.

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp trong các trường hợp cụ thể sau:

⇒ Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

⇒ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.

⇒ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần. Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty.

⇒ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần. Trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp.

Lưu ý:

Trường hợp không phải Chủ sở hữu. Hoặc Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp đến nộp hồ sơ thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân.

Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Thay đổi người đại diện theo pháp luật
Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Dịch vụ Thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Nguyên An Luật

Nguyên An Luật là một trong những địa chỉ tư vấn thành lập công ty, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh. Thay đổi giấy phép, và cung cấp dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật uy tín, được nhiều doanh nghiệp tin tưởng. 

Khi sử dụng dịch vụ tại công ty, khách hàng sẽ được:

 • Tư vấn chức danh cho người đại diện theo pháp luật phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.
 • Tư vấn điều kiện đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Nam Việt Luật tư vấn cho doanh nghiệp trình tự, thủ tục thay đổi người đại diện của doanh nghiệp.
 • Nguyên An Luật soạn thảo hồ sơ thay đổi người đại diện cho doanh nghiệp.
 • Đại diện, thay mặt khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nguyên An Luật thay mặt khách hàng đăng bố cáo lên cổng thông tin điện tử quốc gia.
 • Tư vấn cho doanh nghiệp thực hiện các thủ tục sau khi thay đổi người đại diện cho doanh nghiệp như thông báo với ngân hàng, đối tác, các cơ quan quản lý liên quan khác.

Xem thêm:

Chat Tư Vấn