Thành lập công ty TNHH vốn nước ngoài

Thành lập công ty TNHH vốn nước ngoài như thế nào? quy trình để nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hai thành viên có điểm khác so nhà đầu tư trong nước. Để quý khách hàng hiểu rõ hơn. Luật Nguyên An xin tư vấn quy trình thành lập công ty TNHH do nhà đầu tư nước ngoài là chủ sở hữu theo pháp luật hiện hành.

Công ty TNHH vốn nước ngoài có 2 loại là: Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên và 2 thành viên. 

Đối với việc thành lập công ty TNHH vốn nước ngoài 1 thành viên:

Căn cứ pháp lý

Luật đầu tư năm 2014.

Luật doanh nghiệp năm 2014.

Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định về đăng ký kinh doanh.

Các văn bản pháp luật khác liên quan.

Quy trình thành lập công ty TNHH một thành viên

Bước 1: Đăng ký đầu tư

Trường hợp dự án đầu tư không phải xin quyết định chủ trương

Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị đăng ký đầu tư tới cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Hồ sơ bao gồm các tài liệu cơ bản sau:

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (Theo mẫu).

Bản sao một trong các giấy tờ sau:

Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân.

Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

Đề xuất nhu cầu sử dụng đất hoặc bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.

Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án đầu tư đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển.

Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư.

Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Văn bản ủy quyền cho Luật Nguyên An thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư.

Bước 2: Đăng ký doanh nghiệp

Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tới Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Hồ sơ bao gồm:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Điều lệ công ty.

Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.

Danh sách người đại diện theo ủy quyền. Và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.

Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân.

Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác. Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức. (Trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước).

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài. Hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Văn bản ủy quyền cho Công ty Luật Nguyên An thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Khắc dấu và Công bố sử dụng mẫu dấu

Công ty tự mình hoặc ủy quyền cho Nguyên An khắc dấu tại các cơ sở khắc dấu. Doanh nghiệp tự quyết định loại dấu, hình thức và số lượng con dấu của mình.

Sau khi có con dấu, doanh nghiệp phải thông báo sử dụng mẫu dấu trên Cổng thông tịn đăng ký kinh doanh quốc gia.

Đối với việc thành lập công ty TNHH vốn nước ngoài 2 thành viên:

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

  • Giấy đề nghị xin cấp giấy chứng nhận.
  • Bản sao giấy tờ chứng thực đối với cá nhân, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc văn bản tương đương với tổ chức.
  • Đề xuất dự án đầu tư : Mục tiêu, quy mô, thời gian thực hiện,địa điểm , phương án huy động vốn.
  • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất, cho thuê đất.
  • Hợp đồng cho thuê trụ sở hoặc các giấy tờ khác chứng minh quyền cho thuê.
  • Bản sao của báo cáo tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính.

Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Sau khi đã có Giấy chứng nhận đầu tư, khách hàng tiến hành việc thành lập công ty TNHH 2 thành viên. 

Hồ sơ bao gồm:

✅ Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp.

✅ Điều lệ công ty.

✅ Danh sách thành viên.

Bản sao các giấy tờ sau đây: Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân. Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân.

✅ Quyết định thành lập. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền. Thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân. Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

✅ Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

✅ Quyết định góp vốn và bổ nhiệm người quản lý. Danh sách người đại diện theo ủy quyền (đối với thành viên là tổ chức).

✅ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư đã được cấp.

Cơ quan tiếp nhận: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Để tiết kiệm thời gian và đảm bảo tuân thủ đúng thủ tục pháp ly khi thành lập công ty TNHH có yếu tố nước ngoài .Vui lòng trực tiếp liên hệ với Luật Nguyên An để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất theo từng nhu cầu cụ thể.

Xem thêm: 

Thủ tục thành lập công ty cổ phần 2021

Thành lập văn phòng đại diện công ty FDI

Thành lập chi nhánh công ty FDI

Chat Tư Vấn