Tách đổi giấy phép đầu tư

Hiện nay một số doanh nghiệp có nhu cầu tách đổi giấy phép đầu tư.

Vậy quy định của pháp luật về lĩnh vực này như thế nào? Cùng Luật Nguyên An tìm hiểu nhé!

Giấy phép đầu tư là gì?

Giấy phép đầu tư là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài cấp cho các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Thể hiện sự chấp thuận của Nhà nước Việt Nam đối với việc thực hiện dự án đó.

Thẩm quyền điều chỉnh Tách đổi giấy phép đầu tư:

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư. Nếu nhà đầu tư có nhu cầu thay đổi nội dung trên giấy phép đầu tư thì có thể thực hiện các thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư.

Giấy phép đầu tư được hiểu là một văn bản hay bản điện tử. Ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án. Khi thực hiện một dự án đầu tư. Nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục xin giấy chứng nhận đầu tư. Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư. Nếu nhà đầu tư có nhu cầu thay đổi nội dung trên giấy phép đầu tư thì có thể thực hiện các thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư.

Theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014. Thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư được thực hiện tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký đầu tư. Cụ thể là:

Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế:

Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Khu kinh tế sẽ tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp. Khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Sở Kế hoạch và đầu tư:

Sở kế hoạch và đầu tư sẽ tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp. Khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính. Hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư:

Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính. Hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư sẽ tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh giấy phép đầu tư đối với các trường hợp:

  • Các dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • Các dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp. Khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Tách đổi giấy phép đầu tư – Tách giấy chứng nhận đầu tư 

Là việc rất cần thiết giúp doanh nghiệp có thể thay đổi các nội dung đăng ký kinh doanh nghiệp dễ dàng. So với thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Thông tin doanh nghiệp và mẫu dấu sẽ được đăng tải lên hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia.

Thủ tục, hồ sơ tách giấy chứng nhận đầu tư

Bước 1: Thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại phòng đăng ký kinh doanh nơi trụ sở chính của công ty đăng ký. Công ty cần chuẩn bị các tài liệu sau:

  • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đầu tư.
  • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký thuế.
  • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư. Giấy chứng nhận đầu tư.
  • Bản sao hộ chiếu, chứng minh nhân dân của người đại diện pháp luật công ty.
  • Đối với công ty chủ sở hữu hoặc có thành viên góp vốn là tổ chức. Công ty mẹ nước ngoài thì cần cung cấp giấy phép kinh doanh công ty mẹ. Lưu ý cần hợp pháp hóa lãnh sự dịch thuật công chứng sang tiếng việt.

Sau khi hoàn tất thủ tục quý khách được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số thuế vẫn giữ nguyên.

Bước 2: Thực hiện thủ tục trả con dấu cho cơ quan công an và thực hiện khắc dấu mới. Thông báo thay đổi mẫu dấu lên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.

Bước 3: Thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư nếu nội dung trên giấy đầu tư có sự thay đổi.

Tách đổi giấy phép đầu tư

Thay đổi con dấu do Tách đổi giấy phép đầu tư

Sau khi xong bước trên. Khách hàng đã có đăng ký kinh doanh mới tương tự đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước tại Việt Nam. Mã số doanh nghiệp và mã số thuế được sử dụng chung do đó việc thay đổi con dấu là cần thiết. Khách hàng yêu cầu khắc dấu mới tại các đơn vị khắc dấu hợp pháp trên toàn quốc, sau đó sử dụng mẫu II-9 tại thông tư 02/2019/TT-BKHĐT để công bố mẫu dấu mới.

Tách đổi giấy phép đầu tư – Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư 

Bao gồm thay đổi vốn điều lệ, vốn pháp định, vốn thực hiện dự án, địa chỉ văn phòng. Ngành nghề đầu tư, tăng giảm vốn, cổ đông sáng lập, thành viên công ty, bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước 1: Soạn thảo và nộp hồ sơ thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Phòng đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban quản lý khu công nghiệp. Và chế xuất tùy thuộc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của doanh nghiệp do cơ quan nào cấp;

Bước 2: Thay đổi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (nếu có nội dung liên quan).

Bước 3: Công bố thông tin thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý

Doanh nghiệp chỉ có thể thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu đã góp đủ vốn. Có báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính liền kề tính đến thời điểm thay đổi. Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo theo đúng quy định tại Điều 3 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

XEM THÊM MỘT SỐ LĨNH VỰC KHÁC

Chat Tư Vấn