Thay đổi vốn công ty nước ngoài

Năm 2021, pháp luật Việt Nam có rất nhiều chính sách ưu đãi đầu tư trong các ngành kinh tế tại Việt Nam dành cho nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó, khi tiến hành đầu tư thành lập công ty ở Việt Nam. Nhà đầu tư nước ngoài cần tìm hiểu, nắm bắt các quy định của pháp luật hiện hành. Để đảm bảo các điều kiện tối ưu nhất khi đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Với mong muốn hỗ trợ tốt nhất thủ tục pháp lý, thuế cho nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài cũng như thay đổi vốn. Trụ sở trong quá trình hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Công ty Luật Nguyên An hướng dẫn chi tiết thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như sau:

Căn cứ pháp lý về việc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Biểu cam kết WTO.

Luật đầu tư năm 2020 và văn bản hướng dẫn thi hành.

Luật doanh nghiệp năm 2020 và văn bản hướng dẫn thi hành.

Văn bản pháp luật chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực đầu tư.

Hiệp định thương mại với các nước nhà đầu tư nước ngoài mang quốc tịch.

Nghị định số 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại. Và Luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa.

Vốn đầu tư của công ty có vốn nước ngoài 

Được quy định và thể hiện rõ trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Thời gian hoàn tất việc góp vốn (Vốn điều lệ) do Nhà đầu tư đăng ký. Với thời điểm đăng ký lần đầu, Nhà đầu tư phải góp đủ trong thời hạn tối đa 90 ngày. Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trường hợp chưa góp đủ như cam kết. Nhà đầu tư phải làm thủ tục Thay đổi vốn đầu tư đúng với thực tế.

Trường hợp phải làm thủ tục khi Thay đổi vốn công ty nước ngoài

Trong trường hợp công ty được góp thêm vốn để đầu tư (vốn điều lệ). Nhà đầu tư nước ngoài phải làm thủ tục thay đổi vốn đầu tư gửi đến Cơ quan cấp phép chấp thuận.

Cơ quan giải quyết thủ tục thay đổi vốn công ty nước ngoài

a) Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế: Đối với các dự án đầu tư nằm trong khu vực quản lý của các cơ quan này.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp. Khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Thủ tục Thay đổi vốn công ty nước ngoài mới nhất 2021

Căn cứ pháp lý Thay đổi vốn công ty nước ngoài

 • Căn cứ Luật đầu tư năm 2014.
 • Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014.
 • Căn cứ Nghị định 118/2015-NĐ/CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Hồ sơ giấy tờ cần có khi điều chỉnh vốn điều lệ của công ty có vốn đầu tư nước ngoài

➥ Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư.

➥ Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh vốn đầu tư.

➥ Bản báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư từ thời điểm bắt đầu đến thời điểm điều chỉnh.

➥ 02 Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư/ Giấy đăng ký doanh nghiệp.

➥ Bản sửa đổi/bổ sung Điều lệ doanh nghiệp của công ty.

➥ 02 Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

➥ Bản giải trình lý do điều chỉnh tăng/giảm vốn điều lệ của công ty, nội dung bao gồm:

     Nội dung giải trình về khả năng tài chính.

     Nguồn vốn đầu tư đảm bảo việc tăng vốn.

Nhà đầu tư có thể chứng minh bằng các tài liệu nộp kèm như: Báo cáo tài chính (đối với nhà đầu tư là pháp nhân). Đối với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50%. Báo cáo tài chính phải được xác nhận của kiểm toán độc lập.

Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng (đối với Nhà đầu tư là cá nhân hoặc nhà đầu tư là pháp nhân mới thành lập.

 • Thông tin xây dựng đề xuất dự án: số lượng người lao động Việt Nam/nước ngoài. Số điện thoại, email nhà đầu tư, Số điện thoại Công ty tại Việt Nam, Diện tích trụ sở chính.
 • Hộ chiếu công chứng và xác nhận tạm trú (thẻ tạm trú) của người đại diện theo pháp luật.

Quy trình thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ công ty nước ngoài

 • Bước 1: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ tách Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu chưa tách) với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để tăng vốn điều lệ công ty. (Thời gian hoàn thành: 03 – 05 ngày làm việc).
 • Bước 2: Đăng ký thông tin doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.( Truy cập: https://dautunuocngoai.gov.vn/fdi).
 • Bước 3: Nếu công ty chưa cấp đổi dấu theo quy định mới thì cần cấp lại dấu pháp nhân theo thông tin mới.
 • Bước 4: Đăng bố cáo mẫu dấu mới của công ty.
 • Bước 5: Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có sự thay đổi vốn đầu tư theo vốn điều lệ).

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ ra thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 • Bước 6: Nhà đầu tư nhận kết quả tại bộ phận một cửa nơi nhà đầu tư nộp hồ sơ.

Những lưu ý khi Thay đổi vốn công ty nước ngoài

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp mà làm cho thay đổi mức thuế môn bài phải đóng hàng năm thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục nộp tờ khai lệ phí môn bài trước ngày 31/12 của năm đó. Đồng thời, doanh nghiệp phải nộp bổ sung phần thuế môn bài tăng lên.

Xem thêm

Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài.

Thành lập công ty 100 vốn đầu tư nước ngoài.

Chat Tư Vấn