Thay đổi trụ sở công ty nước ngoài

Nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài muốn thay đổi địa chỉ công ty sang nơi khác để thuận tiện cho công việc kinh doanh nhưng lại không nắm rõ về thủ tục thay đổi trụ sở công ty nước ngoài tiến hành như thế nào? Sau đây, để giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp, Luật Nguyên An cùng các tìm hiểu nhé!

Cơ sở pháp lý về Thay đổi trụ sở công ty nước ngoài

– Luật Doanh nghiệp 2014.

– Luật đầu tư 2014.

– Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đăng ký doanh nghiệp ban hành năm 2015 của Chính phủ.

– Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định về việc đăng ký lại. Chuyển đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư năm 2015.

Các hình thức Thay đổi trụ sở công ty nước ngoài

Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ đăng ký Thay đổi trụ sở công ty nước ngoài bao gồm:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên). Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần). Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của các thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh). Quyết định của chủ sở hữu công ty (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên).

Lưu ý: Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Trong đó, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế).

Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến.

Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bước 2: Nộp hồ sơ và trả kết quả

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh. Nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. Theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Trường  hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký

Theo Nghị định số 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật doanh nghiệp 2014: “Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp: Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính. Doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.”

Bước 1: Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan thuế.

Doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi đăng ký kinh doanh trụ sở khác quận. Nộp hồ sơ lên chi cục thuế cũ để chốt thuế hiện tại và nhận kết quả.

Hồ sơ  bao gồm:

Biên bản họp về việc thay đổi đăng ký kinh doanh chuyển trụ sở khác quận.

Quyết định về việc thay đổi đăng ký kinh doanh chuyển trụ sở.

Công văn gửi thuế về việc xin chốt thuế chuyển quận.

Giấy đăng ký kinh doanh bản sao có chứng thực.

Giấy giới thiệu cho người đi nộp hồ sơ.

Thời hạn thủ tục hoàn thành tại Chi Cục thuế thông thường là 10- 15 ngày làm việc.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ Thay đổi trụ sở công ty nước ngoài bao gồm:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp .

Danh sách thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên). Danh sách người đại diện theo ủy quyền (đối với công ty TNHH một thành viên). Danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (đối với công ty cổ phần); danh sách thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh).

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh. Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Lưu ý: quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Thay đổi trụ sở công ty nước ngoài

Trong đó thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. (Trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế).

Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến.

Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác. Quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP (cụ thể: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực. Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực). Địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bước 3: Nộp hồ sơ và trả kết quả

Thực hiện như trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh. Thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

Các lưu ý về thuế, hóa đơn khi Thay đổi trụ sở công ty nước ngoài

Địa chỉ công ty là thông tin được thể hiện trên tất cả các giấy tờ, công văn khi làm việc với khách hàng, đối tác và cơ quan chức năng. Do vậy, khi thay đổi địa chỉ công ty, bạn cần lưu ý các vấn đề sau:

 • Làm lại bảng hiệu với địa chỉ mới.
 • Cập nhật địa chỉ trụ sở mới trên phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử.
 • Làm thông báo thay đổi thông tin trên hóa đơn và gửi cơ quan thuế theo mẫu TB04.
 • Gửi thông báo về việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty cho ngân hàng, đối tác, khách hàng… để không ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh, giao dịch.

Lưu ý:

Đối với việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty, bạn cần phải gửi thông báo cho cơ quan thuế, hay còn gọi là thủ tục chốt thuế cũ. Thủ tục chốt thuế chuyển trụ sở công ty tuy không quá khó khăn nhưng cần chuẩn bị khá nhiều hồ sơ.

Nguyên An Luật sẽ tư vấn và thay bạn làm các việc sau:

 • Hỗ trợ tư vấn miễn phí các thông tin trước khi làm thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở.
 • Soạn giấy đề nghị đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở công ty (do người đại diện pháp luật ký).
 • Soạn quyết định bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính (do chủ sở hữu ký).
 • Soạn tờ khai thông tin người nộp hồ sơ thay đổi.
 • Chuẩn bị mục lục hồ sơ, bìa hồ sơ theo quy định của Sở KH&ĐT.
 • Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Sở KH&ĐT.
 • Bàn giao giấy phép kinh doanh mới tận nơi cho khách hàng.
 • Hỗ trợ tư vấn miễn phí tất cả thủ tục pháp lý bất cứ khi nào doanh nghiệp cần.

Xem thêm

Làm thẻ doanh nhân APEC, thẻ APEC

Dịch vụ làm Thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Chat Tư Vấn