Thay đổi địa chỉ kinh doanh trên hóa đơn

Thay đổi địa chỉ công ty trên hóa đơn là công việc cần thiết của mỗi doanh nghiệp khi tiến hành thay đổi tên doanh nghiệp của mình. Bởi đây là công việc liên quan trực tiếp đến mã số thuế của công ty, các giấy tờ và thủ tục liên quan trực tiếp đến cơ quan thuế. Do đó cần có sự tìm hiểu một cách kỹ càng để có thể thay đổi một cách phù hợp và đúng với quy định của pháp luật hiện hành. Cùng Nguyên An Luật tìm hiểu kỹ hơn qua bài viết dưới đây nhé!

Quy định khi thay đổi địa chỉ kinh doanh trên hóa đơn

Căn cứ Khoản 2 Điều 9 Chương II Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP. Ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định:

“Đối với các số hoá đơn đã thực hiện thông báo phát hành. Nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hóa đơn, khi có sự thay đổi tên. Địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên. Địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng. Và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.”

Theo đó, Doanh nghiệp chỉ sử dụng hóa đơn khi thay đổi thông tin công ty trong trường hợp. Mã số thuế và Cơ quan quản lý thuế không thay đổi. Khi đó, doanh nghiệp được phép đóng dấu tên. Địa chỉ bên cạnh các tiêu thức đã thay đổi để tiếp tục sử dụng lượng hóa đơn đó. Ngoài ra, doanh nghiệp phải thực hiện gửi thông báo điều chỉnh thông tin trên hóa đơn cho cơ quan thuế được biết.

Hướng dẫn về việc xử lý khi Thay đổi địa chỉ kinh doanh trên hóa đơn

Địa chỉ là một trong những điều quan trọng. Cần khai báo đối với doanh nghiệp khi đăng ký kinh doanh tại cơ quan thuế. Trong trường hợp doanh nghiệp xuất hiện nhu cầu di dời địa điểm kinh doanh khác so với địa chỉ doanh nghiệp đã kê khai trước đó. Thì các hóa đơn điện tử đang sử dụng có sở hữu giá trị pháp lý trong việc hạch toán hay kê khai thuế hay không?

Tại Khoản 3, Điều 3, Thông tư 32 về hóa đơn điện tử. Nêu rõ về giá trị pháp lý của hóa đơn điện tử cần thỏa mãn các điều kiện như sau:

Đảm bảo sự tin cậy và toàn vẹn thông tin trên hóa đơn điện tử kể từ thời điểm hóa đơn được tạo lập.

Các thông tin thuộc hóa đơn điện tử có thể được truy cập. Và sử dụng dưới dạng hoàn chỉnh khi phát sinh nhu cầu cần thiết.

Địa chỉ của doanh nghiệp cũng là một trong những thông tin được thể hiện trên hóa đơn điện tử. Địa chỉ không chỉ dùng để khai báo vị trí doanh nghiệp. Mà đây còn là thông tin có mối quan hệ mật thiết với cơ quan thuế phụ trách tại địa phương doanh nghiệp hoạt động.

Các nội dung về xử lý hóa đơn điện tử thay đổi địa chỉ được quy định như sau:

Đối với trường hợp doanh nghiệp không thay đổi mã số thuế hoặc cơ quan thuế quản lý trực tiếp: 

Lập báo cáo về tình hình sử dụng hóa đơn. Và kèm theo là bản thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn mới. Nhằm thay đổi thông tin địa chỉ của doanh nghiệp.

Đối với trường hợp doanh nghiệp bắt buộc phải thay đổi mã số thuế hoặc cơ quan quản lý thuế trực tiếp:

Thực hiện nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đến cơ quan thuế chuyển đi. Trước khi lập thông báo điều chỉnh thông tin trên thông báo phát hành hóa đơn điện tử. Và gửi đến cơ quan thuế nơi chuyển đến.

Đối với các hóa đơn điện tử đã lập trước đó. Trường hợp tiêu thức địa chỉ của người bán so với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới có sự thay đổi. Nhưng các thông tin thể hiện trên hóa đơn điện tử đã lập vẫn đảm bảo tính chính xác về người mua, người bán. Và đảm bảo thỏa mãn các điều kiện tại khoản 3, điều 3, Thông tư số 32/2011/TT-BTC. Thì các hóa đơn này vẫn được xem là hóa đơn điện tử hợp lệ. Và hoàn toàn có thể được sử dụng để kê khai, khấu trừ và hạch toán chi phí theo quy định của pháp luật.

Thay đổi địa chỉ kinh doanh trên hóa đơn

Dịch vụ Thay đổi địa chỉ kinh doanh trên hóa đơn tại Luật Nguyên An

 ➬ Tư vấn và tiếp nhận thông tin từ khách hàng cần thay đổi địa chỉ kinh doanh.

 ➬ Chuẩn bị hồ sơ và trực tiếp làm việc với các cơ quan ban ngành liên quan.

 ➬ Liên hệ khách hàng ký hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty trên hóa đơn.

 ➬ Nhận kết quả thay đổi địa chỉ, bàn giao cho khách hàng.

 ➬ Tư vấn, hỗ trợ khách hàng những dịch vụ pháp lý khác theo yêu cầu.

Xem thêm:

Chuyển Đổi Loại Hình Công Ty

Tăng – Giảm vốn điều lệ

Chat Tư Vấn