Gia hạn giấy phép văn phòng đại diện nước ngoài

Hồ sơ gia hạn giấy phép Văn phòng đại diện nước ngoài Trong vòng 30 ngày trước khi giấy phép hết hạn phải làm thủ tục gia hạn Căn cứ pháp lý: Nghị định 07/2016 NĐ-CP, Thông tư 11/2016 TT-BCT hướng dẫn các thủ tục gia hạn giấy phép Văn phòng đại diện nước ngoài

Thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại TP HCM

Điều kiện thành lập Văn phòng đại diện nước ngoài

Chat Tư Vấn