Tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh là gì?

Tạm ngừng kinh doanh được hiểu là trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong một thời gian nhất định. Và phải thông báo bằng văn bản về thời điểm bắt đầu và thời hạn tạm ngừng. Hoặc tiếp tục kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 15 ngày trước ngày tạm ngừng.

Bài viết sau đây Nguyên An Luật sẽ giới thiệu cụ thể hơn về những thủ tục doanh nghiệp cần chuẩn bị và các bước thực hiện ngừng kinh doanh trong năm 2021 như sau:

Điều kiện Tạm ngừng hoạt động kinh doanh

✱ Trước khi tạm ngừng kinh doanh phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý thuế trước ít nhất 15 ngày.

✱ Chỉ được tạm ngừng không quá một năm và được gia hạn liên tiếp không quá một năm tiếp theo.

✱ Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh. Doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ, tiếp tục thanh toán các khoản nợ. Hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã kí với khách hàng và người lao động. Trừ trường hợp doanh nghiệp chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

Quy định trong thời gian tạm ngừng kinh doanh doanh nghiệp vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ như trên là rất hợp lý. Vừa đảm bảo được nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp. Vừa đảm bảo được quyền và lợi ích của khách hàng, người lao động cũng như lợi ích của Nhà nước. Tránh trường hợp doanh nghiệp lợi dụng việc tạm ngừng kinh doanh để trốn tránh các nghĩa vụ phải thực hiện làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người thứ ba.

Hồ sơ thực hiện thủ tục Tạm ngừng hoạt động kinh doanh

✅ Thông báo tạm ngừng kinh doanh. (Mẫu tham khảo tại Phụ lục số II-21 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT) (Liên hệ với chúng tôi để nhận Mẫu Thông báo tạm ngừng kinh doanh).

✅ Quyết định tạm ngừng kinh doanh (của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên. Của Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên. Của Hội đồng quản trị công ty cổ phần…).

✅ Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

Trình tự thực hiện thủ tục Tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Doanh nghiệp phải gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh với doanh nghiệp đã đăng ký. Chậm nhất là 03 ngày trước khi tiến hành tạm ngừng kinh doanh. Nội dung thông báo bao gồm:

    • Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hoặc giấy tờ tương đương khác đối với doanh nghiệp.
    • Thời hạn tạm ngừng kinh doanh: ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng.
    • Lý do tạm ngừng.

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không quá một năm. Trước khi thời hạn tạm ngừng kết thúc, doanh nghiệp có thể gia hạn thêm một năm nữa. Nhưng tổng thời gian tạm ngừng liên tiếp không được quá hai năm.

Sau khi nhận được hồ sơ của doanh nghiệp. Phòng đăng ký kinh doanh sẽ xử lý hồ sơ trong vòng 03 ngày làm việc để đưa ra kết quả:

    • Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh nếu hồ sơ hợp lệ.
    • Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ.

Mẫu thông báo Tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Dịch vụ đăng ký Tạm ngừng hoạt động kinh doanh tại Nguyên An Luật

Chúng tôi sẽ thay khách hàng thực hiện các công việc sau:

↪️ Chuẩn bị hồ sơ.

↪️ Ký kết hồ sơ.

↪️ Nộp hồ sơ tại Cổng thông tin Quốc gia về Đăng ký kinh doanh .

↪️ Theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ.

↪️ Bổ sung, sửa đổi hồ sơ khi có yêu cầu.

↪️ Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

↪️ Nhận kết quả tại Phòng Đăng ký kinh doanh và gửi tới Quý khách.

Ưu điểm khi sử dụng dịch vụ tại Nguyên An Luật

 ⤇ Thực hiện việc tạm ngừng kinh doanh giá rẻ.

 ⤇ Chi phí dịch vụ hợp lý và trọn gói nhất.

 ⤇ Đến tận nơi tư vấn khách hàng và ký kết hồ sơ, giấy tờ.

 ⤇ Khách hàng không phải lên Cơ quan nhà nước để làm việc.

 ⤇ Cam kết đảm bảo thời gian thực hiện công việc.

 ⤇ Tư vấn nhiệt tình, trung thực đảm bảo tính pháp lý trước và sau khi tạm ngừng đăng ký kinh doanh.

 ⤇ Quý khách không mất công di chuyển, không tốn thời gian nộp hồ sơ.

 ⤇ Chi phí trọn gói, không phát sinh chi phí.

 ⤇ Tư vẫn hoàn toàn miễn phí.

Nguyên An Luật Là đơn vị tư vấn doanh nghiệp chuyên nghiệp. Chúng tôi cung cấp từ dịch vụ thành lập công ty cho đến tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp. Hãy liên hệ với chúng tôi để tạm ngừng doanh nghiệp nhanh nhất có thể. Tránh phải nộp thêm thuế và thêm các chi phí khác.

Bài viết liên quan

Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Tách đổi giấy phép đầu tư

Thay đổi địa chỉ kinh doanh trên hóa đơn

 

Chat Tư Vấn