Chấm dứt dự án đầu tư

Làm thế nào để chấm dứt dự án đầu tư đúng quy định của pháp luật? Đây là câu hỏi mà nhiều nhà đầu tư đặt ra khi muốn chấm dứt hoạt động dự án đầu tư. Cùng Luật Nguyên An tìm hiểu thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư qua bài viết dưới đây nhé:

Căn cứ pháp lý

Luật Đầu tư 2020, Nghị định 118/2015/NĐ-CP.

Các trường hợp chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

↪️ Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án.

↪️ Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp.

↪️ Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

↪️ Các dự án mà Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư. Thủ tướng Chính phủ quyết định ngừng hoạt động mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động.

↪️ Nhà đầu tư bị Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư. Hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư. Và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng. Kể từ ngày có quyết định thu hồi đất. Hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư.

↪️ Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động. Cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư.

↪️ Sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện. Hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư. Và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư.

↪️ Theo bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài.

 

Trình tự, thủ tục:

Trường hợp tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư:

  • Quyết định chấm dứt chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.
  • Kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có).

Trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo các điều kiện quy định trong hợp đồng. Điều lệ doanh nghiệp hoặc hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư. (Theo quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư):

  • Thông báo của nhà đầu tư.
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có).
  • Bản sao tài liệu ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. Điều lệ hoặc hợp đồng trong trường hợp điều lệ. Hoặc hợp đồng ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. Quyết định của nhà đầu tư.

Các trường hợp còn lại, cơ quan đăng ký đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. Đồng thời thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chấm dứt hiệu lực kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư có hiệu lực.

Văn bản quyết định chủ trương đầu tư và văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư chấm dứt hiệu lực trong trường hợp dự án đầu tư chấm dứt hoạt động.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.

>> Xem thêm: Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Thanh lý dự án đầu tư:

✤ Nhà đầu tư tự thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản.

✤ Đối với dự án đầu tư được nhà nước giao đất, cho thuê đất. Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

✤ Trong quá trình thanh lý dự án đầu tư. Nếu nhà đầu tư là tổ chức kinh tế bị giải thể hoặc lâm vào tình trạng phá sản. Thì việc thanh lý dự án đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản tổ chức kinh tế.

✤ Trên đây là những thông tin cơ bản về  thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. Để tránh các rủi ro pháp lý. Vui lòng liên hệ với Luật Nguyên An – đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư chuyên nghiệp nhất.

Bài viết liên quan: 

Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Tách đổi giấy phép đầu tư

Thay đổi địa chỉ kinh doanh trên hóa đơn

Chat Tư Vấn