Công ty mẹ tại các Tỉnh/TP khác

Nguyên An Luật nhận thực hiện dịch vụ thành lập văn phòng đại diện tại tỉnh/thành khác gồm những thủ tục như sau:

1. Thủ tục thành lập văn phòng đại diện Công ty mẹ tại tỉnh thành phố khác.

 • Thông tin công ty cần thiết trước khi thành lập văn phòng – chi nhánh đại diện tại tỉnh thành phố khác.
 • Thông báo thành lập văn phòng đại diện tại tỉnh/thành phố khác.
  Quyết định thành lập văn phòng đại diện tại tỉnh thành phố khác (Quyết định của Chủ tịch công ty/ Chủ tịch Hội đồng thành viên/ Chủ tịch hội đồng quản trị.
  Biên Bản hợp HĐTV/HĐQT.
  Thông tin về trụ sở, người đứng đầu chi nhánh văn phòng đại diện tại tỉnh thành phố khác.
  Giấy tờ sao y công chứng hợp lệ liên quan:
 • Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiều của người đứng đầu văn phòng đại diện.
  Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của Công ty mẹ.
  Bản sao Chứng chỉ hành nghề.

2. Lệ phí dịch vụ thành lập văn phòng đại diện Công ty mẹ tại tỉnh thành phố khác

Con dấu:
Phí nhà nước: 450.000 VNĐ
Phí dịch vụ: 200.000 VNĐ
Giấy phép:
Phí nhà nước: 100.000 VNĐ
Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ
Thời gian:
Giấy phép: 05 ngày làm việc.
Dấu tròn: 02 ngày làm việc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat Tư Vấn