Doanh nghiệp có phải đăng ký ngành nghề kinh doanh?

Doanh nghiệp có phải đăng ký ngành nghề kinh doanh?


Tại khoản 1 Điều 7 Luật doanh nghiệp 2014 quy định, doanh nghiệp được tự do kinh doanh mọi ngành nghề mà luật không cấm. Việc thể hiện danh sách ngành nghề kinh doanh trên giấy phép kinh doanh cũng đã được bãi bỏ. Thay vì đó cá nhân, doanh nghiệp muốn tra cứu hoặc kiểm tra ngành nghề kinh doanh phải lên Cổng thông tin điện tử quốc gia để tra cứu các mã ngành mà doanh nghiệp đã đăng ký.

Dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh
Dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh

Có rất nhiều cá nhân cũng như doanh nghiệp đang có sự nhầm lẫn giữa việc tự do kinh doanh ngành nghề và đăng ký ngành nghề kinh doanh.

Việc luật cho phép doanh nghiệp được tự do kinh doanh mọi ngành nghề mà luật không cấm không có nghĩa là bạn không cần đăng ký với cơ quan cấp phép. Nghĩa là ngoài mã ngành chính mà doanh nghiệp đã chọn làm chủ đạo, bạn có thể chọn thêm nhiều mã ngành phụ khác để kinh doanh. Điều đó đã chứng minh ngay từ khi doanh nghiệp thành lập, bắt buộc bạn phải đăng ký danh sách ngành nghề kinh doanh trên hồ sơ. Và bạn chỉ được phép kinh doanh các ngành này, trường hợp doanh nghiệp bạn muốn mở rộng thêm sang lĩnh vực khác phải làm thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh và thông báo đến cơ quan cấp giấy phép.

Đối với những doanh nghiệp đã thành lập trước luật doanh nghiệp 2014, do không thể hiện ngành nghề kinh doanh trên Cổng thông tin điện tử quốc gia thì ngay khi thay đổi bất kỳ nội dung đăng ký doanh nghiệp nào, bạn phải làm hồ sơ xin mã hóa ngành nghề và gửi đến cơ quan cấp phép để được cập nhật lại.


Tư vấn đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh
Tư vấn đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh

Dịch vụ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Nguyên An Luật

  • Dịch vụ trọn gói: 1.000.000VNĐ (Đã bao gồm lệ phí nhà nước, đăng bố cáo)
  • Thời gian: 03 ngày làm việc
  • Tất cả mọi hồ sơ đều do Nguyên An Luật soạn thảothay mặt doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục với cơ quan cấp phép
  • Khách hàng chỉ cần đọc Mã số thuế + Ngành nghề kinh doanh

Xem thêm: Tổng hợp hơn 100 mã ngành nghề kinh doanh thông thường tại đây

Mọi chi tiết liên hệ tại

Nguyên An Luật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Tư Vấn