Thay đổi trưởng văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Thay đổi người đứng đầu (Trưởng đại diện) Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Thương nhân nước ngoài có nhu cầu thay đổi người đứng đầu Văn phòng đại diện (Trưởng văn phòng đại diện) tại Việt Nam để phù hợp với công việc trao đổi, xúc tiến thương mại với các đối tác. Theo Nghị định 07/2016 NĐ-CP qui định chi tiết Luật Thương Mại về Văn phòng

Chậm nộp báo cáo hoạt động hằng năm cho Văn phòng đại diện có bị phạt?

Chậm nộp báo cáo hoạt động hằng năm cho Văn phòng đại diện có bị phạt?

Chat Tư Vấn