Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần/ TNHH 1TV/ 2TV

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần


Doanh nghiệp cổ phần muốn tăng vốn điều lệ để mở rộng dự án kinh doanh phù hợp với tầm nhìn và chiến lược trong tương lai. Việc tăng vốn cho công ty Cổ phần hoàn toàn được pháp luật cho phép, tuy nhiên thủ tục pháp lý trước khi nộp tại cơ quan  cấp phép phải được sự đồng ý và thống nhất qua các cổ đông sáng lập trong công ty.

Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần
Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Hình thức tăng vốn điều lệ trong các trường hợp như sau:

 • Chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu
 • Chào bán cổ phần cho một hoặc nhiều cổ đông mới tham gia

Xem thêm: Thành lập công ty Cổ phần tại đây


Trước khi thống nhất tăng vốn điều lệ cho công ty cổ phần qua các hình thức trên, các cổ đông sáng lập phải tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông, Biên bản họp hội đồng và phải được ghi rõ những lý do tăng vốn, cổ đông chào bán cổ phần hoặc thêm cổ đông góp vốn. Chủ trì cuộc họp là người có vị trí cao nhất được bổ nhiệm và thư ký cuộc họp ký tên đóng dấu vào biên bản.

Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần như sau:

I. Hình thức tăng vốn điều lệ công ty cổ phần cho các cổ đông hiện hữu:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông
 • Biên bản họp hội đồng cổ đông
 • Giấy ủy quyền (nếu có)
 • Bản sao CMND/Hộ chiếu người được ủy quyền

II. Hình thức tăng vốn điều lệ công ty cổ phần khi cổ đông mới góp vốn:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông
 • Biên bản họp hội đồng cổ đông
 • Chứng nhận góp vốn các cổ đông sáng lập
 • Danh sách cổ đông sáng lập
 • Giấy ủy quyền (nếu có)
 • Bản sao CMND/Hộ chiếu người được ủy quyền

Thời gian cấp giấy phép: 03 ngày (tính từ ngày hồ sơ hợp lệ)

 • Lệ phí cấp phép: 500.000 VNĐ
 • Lệ phí dịch vụ: 300.000VNĐ

Qui trình làm việc tại Nguyên An Luật :

 • Tiếp nhận thông tin và tư vấn theo yêu cầu của khách hàng
 • Soạn thảo hồ sơ theo nhu cầu của khách hàng
 • Thay mặt khách hàng làm thủ tục với cơ quan cấp phép
 • Bàn giao giấy phép kinh doanh mới lại cho khách hàng

Thời gian làm việc :

 • Soạn thảo hồ sơ : 30 phút
 • Bàn giao hồ sơ tận nơi cho khách hàng sau khi nhận kết quả

Với chi phí dịch vụ thấp nhất, tiết kiệm thời gian tốt nhất cho khách hàng. Chúng tôi cam kết không thu thêm bất cứ khoản nào khác


Xem thêm dịch vụ khác :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Tư Vấn