Gia hạn thời gian góp vốn đầu tư

Gia hạn thời gian góp vốn đầu tư như thế nào?

Đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài, sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài phải tiến hành mở tài khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài (tài khoản chuyển vốn) tại Ngân hàng và tiến hành góp vốn thông qua tài khoản đó trong thời hạn được ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư.

Việc góp vốn đúng hạn được coi là vô cùng quan trọng vì nếu quá hạn theo thời hạn góp vốn quy định trên Giấy chứng nhận đầu tư, Ngân hàng sẽ không cho phép nhận vốn đầu tư, công ty sẽ không thể nhận được nguồn vốn đầu tư để tiến hành hoạt động. Tuy nhiên, việc có thể góp vốn đúng hạn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố và không luôn diễn ra trong đúng thời hạn. Lúc này, các nhà đầu tư nước ngoài buộc phải thực hiện thủ tục gia hạn thời hạn góp vốn đầu tư.

Căn cứ pháp lý thủ tục Gia hạn thời gian góp vốn đầu tư 

 • Luật đầu tư 2014
 • Luật doanh nghiệp 2014
 • Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định về thủ tục điều chỉnh/gia hạn thời gian góp vốn đầu tư;
 • Nghị định 50/2016/NĐ-CP về xử phạt hành chính liên quan đến lĩnh vực góp vốn đầu tư;
 • Thông tư 16/2015/TT- BKHĐT về biểu mẫu hồ sơ gia hạn vốn đầu tư.

Các trường hợp Gia hạn thời gian góp vốn đầu tư

Trường hợp 1: vẫn đang trong thời hạn góp vốn dự án đầu tư

Trường hợp 2:  đã hết thời hạn góp vốn dự án đầu tư

Việc góp vốn vào dự án đầu tư là nghĩa vụ của doanh nghiệp khi xin dự án đầu tư. Vì vậy, việc xin gia hạn thời gian góp vốn đầu tư trong hai trường hợp trên sẽ được xử lý khác nhau.

Thủ tục gia hạn thời gian góp vốn dự án đầu tư khi vẫn đang trong thời hạn góp vốn

Khi sắp hết thời hạn góp vốn ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nếu Doanh nghiệp nhận thấy không đủ khả năng góp vốn trong thời hạn quy định thì phải làm thủ tục xin gia hạn thời gian góp vốn.

Cụ thể: Doanh nghiệp phải gửi thông báo tới cơ quan quản lý đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Cơ quan quản lý đầu tư sẽ có quyết định trả lời để doanh nghiệp biết.

Trường hợp cơ quan quản lý chấp thuận việc gian hạn góp vốn đầu tư:

➱ Doanh nghiệp gửi công văn kèm thông báo đến cục thuế quản lý doanh nghiệp.

➱ Doanh nghiệp thực hiện việc góp vốn theo thời hạn mới đã được điều chỉnh.

Trường hợp quyết định không chấp thuận việc gia hạn góp vốn đầu tư:

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục giảm vốn đầu tư về mức góp đủ trên thực tế.

Gia hạn thời gian góp vốn đầu tư

Thủ tục gia hạn góp vốn dự án đầu tư khi đã hết thời hạn góp vốn

Trường hợp đã hết hạn góp vốn nhưng doanh nghiệp chưa góp đủ và cũng không thực hiện thủ tục giảm vốn đầu tư, Doanh nghiệp phải liên hệ với Phòng thanh tra để xin quyết định xử phạt lỗi không góp đủ vốn.

Sau khi có quyết định xử phạt, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp phạt theo đúng quy định. Sau đó, thực hiện thủ tục theo 02 hướng sau:

➱ Thực hiện góp đủ vốn theo thời hạn ghi nhận tại quyết định của Phòng thanh tra.

➱ Thực hiện thủ tục giảm vốn nếu không có đủ khả năng góp đủ vốn theo thời hạn ghi nhận tại Quyết định xử phạt của Phòng thanh tra.

Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính do chậm góp vốn

Doanh nghiệp nộp văn bản giải trình về việc vi phạm cho Phòng thanh tra, kèm theo có các tài liệu của nhà đầu tư, chứng minh tình hình góp vốn của nhà đầu tư, các tài liệu khác theo yêu cầu của Phòng thanh tra.

Mức phạt phạt vi phạm hành chính do chậm góp vốn 

Theo Điều 13, Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về Vi phạm các quy định về hoạt động đầu tư tại Việt Nam: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

↪️ Không thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế.

↪️ Không thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư.

↪️ Giãn tiến độ thực hiện dự án, giãn tiến độ đầu tư nhưng không đề xuất bằng văn bản với cơ quan đăng ký đầu tư hoặc có thông báo nhưng chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư.

↪️ Căn cứ theo hồ sơ giải trình và xem xét nội dung vi phạm, cơ quan thanh tra sẽ ra quyết định mức phạt phù hợp.

Luật Nguyên An sẽ giúp bạn làm những việc sau:

 • Tư vấn miễn phí toàn bộ các vấn đề pháp lý có liên quan tới việc chậm thực hiện nghĩa vụ góp vốn dự án đầu tư.
 • Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ xin gia hạn thời gian góp vốn dự án đầu tư.
 • Đại diện Doanh nghiệp nộp hồ sơ và làm việc cơ quan Nhà nước có liên quan.
 • Bàn giao kết quả đúng thời hạn đã cam kết.
 • Miễn phí cung cấp biểu mẫu, văn bản pháp luật có liên quan.
 • Hỗ trợ tư vấn đầu tư và các vấn đề pháp chế doanh nghiệp.

Xem thêm: 

Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Tách đổi giấy phép đầu tư

Thay đổi địa chỉ kinh doanh trên hóa đơn

Chat Tư Vấn