Gia hạn thời gian thực hiện dự án

Khái niệm Gia hạn thời gian thực hiện dự án

Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ giấy chứng nhận đầu tư. Khi dự án đầu tư sắp hết hạn. Nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế thực hiện dự án có thể làm thủ tục xin điều chỉnh gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

Quy định về gia hạn thời gian thực hiện dự án

Theo quy định tại Điều 44 Luật đầu tư năm 2020. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư được xác định phụ thuộc vào địa điểm. Khu vực thực hiện dự án đầu tư, theo đó:

✍ Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế không quá 70 năm.

✍ Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư ngoài khu kinh tế không quá 50 năm. Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn. Địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án đầu tư có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm. Thì thời hạn hoạt động của dự án đầu tư có thể dài hơn nhưng không quá 70 năm.

 

Gia hạn thời gian thực hiện dự án

Hồ sơ

🔸 Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư.

🔸 Biên bản họp hội đồng thành viên. Đại hội đồng cổ đông trong công ty về việc điều chỉnh xin ra hạn thời hạn hoạt động của dự án.

🔸 Quyết định của hội đồng thành viên. Đại hội đồng cổ đông. Chủ sở hữu công ty về việc điều chỉnh xin ra hạn thời hạn hoạt động của dự án.

🔸 Bản giải trình về việc xin điều chỉnh gia hạn thời hạn hoạt động của dự án.

🔸 Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm xin điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án.

🔸 Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất (Bản sao có xác nhận của công ty).

🔸 Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục.

🔸 Chứng minh thư nhân dân của người đại diện làm thủ tục (Bản sao có chứng thực).

Thủ tục Gia hạn thời gian thực hiện dự án 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định (như hướng dẫn ở trên). Nếu nhà đầu tư chưa thực hiện thủ tục tách giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật đầu tư năm 2014 áp dụng từ ngày 01/07/2015. Sẽ phải thực hiện thủ tục này đồng thời gia hạn thời hạn hoạt động của dự án.

Bước 2: Khai hồ sơ online trong vòng 15 ngày làm việc. Kể từ ngày kê khai trực tuyến, nhà đầu tư chuẩn bị 03 bộ hồ sơ (01 bản gốc và 02 bản photo).

Bước 3: Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền.

Địa chỉ nộp hồ sơ: 

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Số 32, đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1

Mẫu công văn gia hạn dự án đầu tư

Mẫu Công Văn

 

Vui lòng liên hệ với Nguyên An Luật để nhận mẫu công văn miễn phí

Ghi chú:

⤏ Doanh nghiệp chỉ được gia hạn thời hạn dự án đầu tư nếu đã góp đủ vốn theo quy định của pháp luật hiện hành.

⤏ Thời gian gia hạn tối đa tương ứng với thời gian thực hiện dự án (50 năm hoặc 70 năm).

⤏ Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Nhưng nhà đầu tư chậm được bàn giao đất thì thời gian Nhà nước chậm bàn giao đất không tính vào thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

Dịch vụ tư vấn gia hạn thời gian thực hiện dự án tại Nguyên An Luật

☑️ Tư vấn thủ tục/ hồ sơ gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư.

☑️ Soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ gia hạn theo quy định.

☑️ Nộp hồ sơ gia hạn, theo dõi cập nhật hồ sơ tại Cơ quan thẩm quyền.

☑️ Thay mặt khách hàng nộp các khoản lệ phí gia hạn thời gian thực hiện dự án nếu có.

☑️ Nhận và bàn giao lại kết quả sau khi hoàn thành thủ tục.

Lưu ý

Những thông tin được đưa vào Giấy chứng nhận đầu tư  là những thông tin cần thiết. Không được tự ý điều chỉnh sai lệch dưới bất kỳ hình thức nào. Mọi quyết định chỉnh sửa phải được thông qua. Không chỉ điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án. Đối với việc thay đổi mục tiêu dự án, hay địa điểm cũng cần được thông qua. Nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục chỉnh sửa đối với Giấy chứng nhận đầu tư.

Bài viết liên quan

Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Tách đổi giấy phép đầu tư

Thay đổi địa chỉ kinh doanh trên hóa đơn

 

Chat Tư Vấn